top of page

Նախագծեր

ԷնԷմ փրոջեքթս ընկերությունը զբաղվում է բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծմամբ, կառուցապատմամբ և վաճառքով  

Կատարված աշխատանք՝ Քլջյան Արխիբյուրո ճարտարապետական ընկերության հետ համատեղ նախագիծ, բրենդինգ, կայք, կառուցապատում, վաճառք 

հասցե՝ ք․ Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 26/16

կառուցապատման ընդհանուր մակերես՝ 3 500 քմ

կառուցապատման ավարտը՝ 2025թ մարտ

4 dream

Կատարված աշխատանք՝ նախագիծ, կառուցապատում, վաճառք

3 բնակելի առանձնատուն

հասցե՝ ք․ Երևան, Ավան, Դուրյան թաղամաս

առանձնատների բնակելի մակերես՝ 210 քմ, հողամաս 333 քմ

կառուցապատման ավարտ՝ 2023թ հոկտեմբեր

studio_workspaces_44be09d0-07d2-4f67-adfb-5675dd66f7a8_workflowruns_82e50fd7-6153-4ba3-9a5

Duryan hills

Կատարված աշխատանք՝ նախագիծ, կառուցապատում, վաճառք

5 բնակելի թաունհաուս

հասցե՝ ք․ Երևան, Ավան, Դուրյան թաղամաս

առանձնատների բնակելի մակերես՝ 160 քմ, հողամաս 120 քմ

կառուցաատման ավարտ՝ 2021թ հոկտեմբեր

final.webp

7 residence

Կատարված աշխատանք՝ Քլջյան Արխիբյուրո ընկերության հետ համատեղ նախագիծ

18 հարկանի 3 բնակելի շենքի նախագիծ

հասցե՝ ք․ Երևան, Նոր–Նորք, 7–րդ զանգված

44 000 քմ ընդհանուր կառուցապատման մակերես, 390 բնակարան

նախագիծը վաճառվել է 2023թ–ին

studio_workspaces_44be09d0-07d2-4f67-adfb-5675dd66f7a8_workflowruns_da12eadd-a715-4ae1-920

Avan business center

Կատարված աշխատանք՝ բրենդինգ, էքստերիեռ դիզայն, վաճառք

4 հարկանի պրեմիում դասի հասարակական շենքի նախագիծ

հասցե՝ ք․ Երևան, Ավան, Մ․ Բաբաջանյան փող․,

կառուցապատման ընդհանուր մակերես՝ 2 500 քմ

studio_workspaces_44be09d0-07d2-4f67-adfb-5675dd66f7a8_workflowruns_2afdb076-f83f-4da8-818

POWER GAS

Կատարված աշխատանք՝ նախագիծ, բրենդինգ

16 լցակետով ԱԳԼՃԿ–ի նախագիծ

հասցե՝ ք․ Երևան, Շերամի փող․, 2/7

Screenshot_5_edited_edited.jpg
bottom of page